Vragen over de scan? Bel met: 050 230 8323

Hoe werkt de scan?

In USA is ooit de “big 5” methode ontwikkeld om te onderzoeken of mensen geschikt waren om taxichauffeur te worden in New York. Ik de jaren erna zijn er diverse methoden ontwikkeld om gedrag en competenties van een individu in kaart te brengen. Ook zijn er in de afgelopen jaren vele bedrijfskundige modellen ontwikkeld die iets zeggen over organisatiestructuren en managementrollen. In vakjargon wordt ook wel gesproken over de harde kant (structuur) en de zachte kant (gedrag en cultuur) van een organisatie.

De RendeMentorsscan is gebaseerd op een combinatie van bedrijfskundige organisatiemodellen en een psychologisch analysemodel om gedrag en onderlinge interacties van mensen in kaart te brengen. Middels 96 vragen, die gaan over allerlei aspecten binnen uw organisatie, krijgt u hiermee inzicht in:

rendementors_schema3-3.png

De resultaten van de analyse worden uitgewerkt in een rapportage. Hierbij wordt aandacht besteed aan de sterktes en zwaktes, de bedrijfscultuur en de aanwezige gedragsrollen en hoe deze ten opzichte van elkaar opereren. Tevens wordt er gekeken naar de onderlinge samenhang. Dus welke invloed hebben de bedrijfscultuur en het gedrag van de betrokkenen binnen de organisatie op het uiteindelijke rendement? En, wellicht nog belangrijker, wat moet ik doen om het rendement te verhogen?

De uitkomsten van de rapportage leiden tot een concrete aanpak om tot een duurzame rendementsverbetering te komen.

Maak eenAnalyse

Wilt u meer informatie over de sterke punten van uw organisatie en over welke vragen u kunt verwachten? Maak dan hier de verkorte versie van de analyse.

Doe een analyse

Bel ons op:050 230 8323

Of vul uw telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

LinkedIn

Daniel Bies

Daniel Bies

Owner at RendeMentors BV
Ga naar LinkedIn